5 อาชีพคาดว่าจะเติบโตหลังวิกฤตโควิด – 19

เชื่อว่าหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านพ้นไปผู้คนจะได้ปรับตัวแบบ New Normal วันนี้จะพามาวิเคราะห์สถานการณ์หลังยุคโควิด-19 กับ 5 อาชีพคาดว่าจะเติบโตหลังวิกฤตโควิด – 19 ซึ่งมีแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจไม่ใช่ก็ได้ เพราะในอนาคตเราจะก้าวไปสู่การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ธุรกิจเลยต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของสังคมเพื่อเติบโตและธุรกิจทั้ง 5 ตามไปดูพร้อม turakitman.com กันเลย

5 อาชีพคาดว่าจะเติบโตหลังวิกฤตโควิด – 19          

  1. ธุรกิจออนไลน์/ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

มาตรการปิดเมืองการทำงานจากบ้าน และการรักษาระยะห่างทางสังคม (Lockdown, Work from Home andSocial Distancing) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ทั้งผู้บริโภคหันไปทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น จนกลายเป็นความคุ้นชิน ในขณะที่ธุรกิจต้องปรับตัวสู่การขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์เพื่อความอยู่รอด ธุรกิจในยุคหลังโควิด-19 จึงมีแนวโน้มพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น โดยทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจจะอยู่บนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น ทั้งการผลิต การซื้อขายแลกเปลี่ยน การจำหน่ายสินค้าและบริการ และการพัฒนาระบบสำนักงานที่เชื่อมโยงข้อมูลตลอดกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจ ตั้งแต่การสั่งซื้อ การผลิต สต็อกสินค้าและวัตถุดิบ การส่งมอบสินค้า การชำระเงิน การรับประกันสินค้า การบริการหลังการขาย การทำการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงการให้บริการผ่านออนไลน์ เช่น การศึกษา บริการสุขภาพทางไกล (Telemedicine) การชมภาพยนตร์ คอนเสิร์ต การท่องเที่ยว เป็นต้น

5 อาชีพคาดว่าจะเติบโตหลังวิกฤตโควิด - 19
  1. ธุรกิจด้านสุขภาพ (Healthcare Business)

สินค้าและบริการด้านสุขภาพจะมีความต้องการและจำเป็นมากขึ้นในอนาคตทำให้ธุรกิจสุขภาพและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะได้รับความสนใจในการลงทุนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการคิดวัคซีนและยารักษาโรค ธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาด เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เป็นต้น และอุปกรณ์วัดและประมวลผลสุขภาพ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ ชุดตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเอง นาฬิกาดิจิทัลที่วัดผลด้านสุขภาพ และธุรกิจการบริการทำความสะอาดสถานที่ ฆ่าเชื้อโรคด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น บริษัท Keenon Robotics ในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ได้คิดค้นหุ่นยนต์สำหรับใช้ในโรงพยาบาลที่สามารถฆ่าเชื้อด้วยแสง UV และพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้พร้อมกัน ทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลระหว่างฆ่าเชื้อเพื่อนำมาวิเคราะห์ในการฆ่าเชื้อครั้งต่อไปได้ เป็นต้น

5 อาชีพคาดว่าจะเติบโตหลังวิกฤตโควิด - 19
  1. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (Data Related Business)

สถานการณ์โควิด-19 บ่งชี้ให้เห็นอย่างปฏิเสธไม่ได้ว่า ข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยติดตามประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ติดตามผู้ติดเชื้อเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด และติดตามจุดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย รวมถึงการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า เพื่อนำเสนอสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล

5 อาชีพคาดว่าจะเติบโตหลังวิกฤตโควิด - 19
  1. ธุรกิจจัดส่ง (Delivery Business)

วิกฤตโควิด-19 ทำให้ธุรกิจจัดส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคขยายตัวสูงขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคไม่ต้องการออกจากบ้านเพื่อลดการสัมผัสและพบเจอกับคนจำนวนมาก ทำให้มีพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสั่งซื้อและจัดส่งอาหารปรุงสุก (food delivery) วิกฤติโควิดยังทำให้ธุรกิจจัดส่งและโลจิสติกส์ในต่างประเทศมีการพัฒนามากขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้มากขึ้น อาทิ เทคโนโลยีอัตโนมัติในการจำแนกพัสดุที่จะทำการจัดส่งการใช้ยานพาหนะขนส่งอัตโนมัติ (Autonomous Vehicles: AVs)เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจัดส่งในพื้นที่แออัดและพื้นที่ห่างไกล และทำให้มีระบบไร้สัมผัส (touchless system)เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของไวรัส เป็นต้น

5 อาชีพคาดว่าจะเติบโตหลังวิกฤตโควิด - 19
  1. ธุรกิจเพื่อประโยชน์สังคม (Philanthropic Business Practice)

ในภาวะวิกฤติโควิด ทำให้แทบทุกองค์กรและทุกคนได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างถ้วนหน้า วิกฤติโควิดจึงเป็นโอกาสในการแสดงตัวตน ปรัชญา แนวคิด และค่านิยมของผู้ประกอบการและธุรกิจ และเป็นโอกาสในการสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ของธุรกิจในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งลูกค้า คู่ค้า ซัพพลายเออร์ ชุมชน และประชาชน เช่น การไม่ค้ากำไรเกินควร การไม่ขายสินค้าคุณภาพต่ำการจ่ายค่าสินค้าตรงเวลา การพยายามรักษาการจ้างงานอย่างถึงที่สุด การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการช่วยเหลือสังคม เป็นต้นทั้งนี้การที่ธุรกิจแสดงความรับผิดชอบและยื่นมือไปช่วยเหลือผู้อื่น แม้ในยามที่ธุรกิจเองก็มีความยากลำบากจะทำให้เกิดทุนความดีและทุนด้านชื่อเสียง ที่จะส่งผลดีต่อธุรกิจในอนาคต ธุรกิจหลังยุคโควิด-19 จึงมีแนวโน้มเป็นธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น โดยจะก้าวไปไกลกว่าการทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพียงเพื่อจะได้รับภาพลักษณ์ที่ดีเท่านั้น แต่จะเป็นธุรกิจที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมและมีส่วนในการสร้างชาติ

5 อาชีพคาดว่าจะเติบโตหลังวิกฤตโควิด - 19

เป็นไงกันบ้างคะกับ5 อาชีพคาดว่าจะเติบโตหลังวิกฤตโควิด – 19 เพราะหลังวิกฤตทุกธุรกิจจะมีการปรับตัวเริ่มต้นคิดใหม่ วางแผนใหม่ ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ เพื่อรองรับสถานการณ์ความปกติใหม่หลังยุคโควิด-19

แนะนำ 6 สูตรน้ำสลัดโรลง่าย ๆ ทำเองที่บ้านได้ไม่ง้อร้าน

จะมาแนะนำ 6 สูตรน้ำสลัดโรลง่าย ๆ ทำเองที่บ้านได้ไม่ง้อร้าน ซึ่งเมนูสลัดโรล หรือสลัดม้วน อาหารลดน้ำหนักสุดฮิต เช่น สลัดโรลทูน่า สลัดโรลปูอัด แม้สลัดโรลราคาจะแพงแต่เพื่อสุขภาพก็ยอมจ่าย ส่วนใหญ่วิธีทําสลัดโรลแทบทุกร้านก็เหมือน ๆ กันคือใช้ผักสลัด เครื่องเคียงต่าง ๆ และแป้งห่อสลัดโรล ถ้าอยากทำเองก็ไม่ยากเย็นอะไร แต่ที่ยากอยู่ที่น้ำจิ้มสลัดโรลหาอร่อยยากนี่แหละ มาดูกันว่าสูตรที่เราแนะนำนั้นจะมีอะไรบ้าง

6 สูตรน้ำสลัดโรลง่าย ๆ ทำเองที่บ้านได้ไม่ง้อร้าน

Written by